Forside Ydelser Firmaet Opgaver Kontakt
Velkommen

Morten Rambøl Analyse har siden 1996 arbejdet med metode- og organisationsudvikling samt evaluering inden for den offentlige sektor. Jeg er kendt for at løse opgaver i tæt samarbejde med opdragsgiver – på den måde finder vi frem til løsninger, der er skræddersyede til opdragsgivers behov.

Det betyder f.eks., at vi ved metode- og organisationsudvikling afholder temadage undervejs i forløbet med sagsbehandlerne i jobcentret eller børne- og ungeafdelingen, hvor vi laver status og ser fremad mod næste milepæl. Ved evalueringer deltager jeg også så tidligt som muligt i processen, så evalueringen kan give læring til alle de medarbejdere og ledere, der er involveret.

Jeg har desuden god erfaring med løsning af større opgaver i samspil med samarbejdspartnere som HENRIK LARSEN A/S i Syddanske Forskerparker og Kommunernes Revision. Som deltids lektor i samfundsvidenskab på University College Lillebælt / Den sociale Højskole holder jeg mig samtidigt fagligt ajour med udviklingen på det socialpolitiske område.

Med venlig hilsen


Morten Rambøl
Konsulent, lektor


Morten Rambøl